[:uk]Тетяна Езерська опублікувала статтю на тему: «Чи потрібно навчати свій персонал?»[:ru]Татьяна Езерская опубликовала статью на тему: «Нужно ли обучать свой персонал?»[:]

[:uk]

Багато інвесторів ресторанного бізнесу розглядають питання навчання лінійного персоналу. Кожен оцінює ефект від навчання та розраховує його рентабельність. Тетяна Єзерська поділилася досвідом набутим із партнерами під час корпоративного навчання.

Напрямок її роботи це проведення аналізу якості і організації обслуговування в закладах, а також розробка методичних посібників і стандартів для служби сервісу. Тетяна – автор та співавтор тренінгових програм з розвитку служби сервісу та гостинності, сертифікований бізнес-тренер компанії HoresPro. Вона спеціалізується на постановці професійного сервісу та гостинності. Пройшла шлях від офіціанта до керуючого рестораном, має багато професійних секретів, що ґрунтуються на практичному досвіді та допомагають організувати роботу так, що б всі залишились задоволеними.

[:ru]Многие инвесторы ресторанного бизнеса рассматривают вопросы обучения линейного персонала. Каждый оценивает эффект от обучения и рассчитывает его рентабельность. Татьяна Езерская поделилась опытом приобретенным с партнерами во время корпоративного обучения.

Направление ее работы это проведение анализа качества и организации обслуживания в заведениях, а также разработка методических пособий и стандартов для службы сервиса. Татьяна является автором и соавтором тренинговых программ по развитию службы сервиса и гостеприимства, сертифицированный бизнес-тренер компании HoresPro. Она специализируется на постановке профессионального сервиса и гостеприимства. Прошла путь от официанта до управляющего рестораном, имеет много профессиональных секретов, основанных на практическом опыте, которые помогают организовать работу так, чтобы все остались довольны.[:]

You must be logged in to post a comment.